Arka Plan
Anasayfa » Eğitimler » C/C++ Programlama Kursu

C Kursu / C++ Kursu Programlama Eğitimi

 

C/C++ Programlama Kursu ile siz de programcılık kursu alarak yazılım dünyasına girebilir ve MEB Onaylı Programcılık Sertifikasına sahip olabilirsiniz.

Popüler Eğitim
(80 yorum)
30 Saat + Etüt
Ders Video Kaydı
25 Yıllık Deneyimli Eğitmen
MEB Onaylı Programcılık Sertifikası
Gömülü Sistemlere Yazılım Geliştirme
Ücretsiz Eğitim Tekrarı Garantisi
Eğitim Garantisi
Ders Video Kaydı
25 Yıllık Eğitmen
MEB Sertifika
Tam Öğrenme Modeli
Bilgi İstek Formu

CaptchaImg

Eğitim Hakkında Müfredat Eğitim Takvimi Öğrenci Görüşleri Öğrenci Çalışmaları SSS Bilgi İstek Formu

C/C++ Programlama Kursu gömülü sistemler üzerinde çalışmak isteyenler için tasarlanmış programcılık kursudur. C++, nesneye yönelik programlama dilidir ve C dilinin bir türevidir, C diline benzer bir yapıya sahiptir. C Kursu ile temel programcılık konuları anlatılır. Değişken, döngü, operatör, fonksiyon, karar yapıları gibi temel programlama bölümleri örnekler üzerinden uygulamalı şekilde aktarılır. Ardından C++ ile nesne yönelimli programlama teknikleri uygulamalı şekilde öğretilir.

Toplam 30 Saat süren C ve C++ Programcılık Kursunda ilave olarak çeşitli etütler uygulanabilir.

C / C++ Programlama eğitmine programlama ile ilgilenen herkes katılabilir. Bunun yanında aşağıdaki alanlarda eğitim almış veya almakta olan ya da bu alanda çalışan kişiler için daha öncelikli olabilir.

 • Bilgisayar Mühendisleri
 • Elektrik - Elektronik Mühendisleri
 • Bilgisayar Programcılığı Mezunları
 • Fizik Mühendisleri
 • Diğer Tüm Alanlar

C programlama kursu ve C++ programlama kursuna katılmak için temel bilgisayar bilgisine sahip olmak yeterlidir.

 • Temel Programlamayı bilir.
 • C Programlama dilini etkili şekilde kullanır
 • C++ Prıogramlama dilini etkili şekilde kullanabilir.
 • Masaüstü programlamayı yapabilir.
 • Nesne yönelimli programlama tekniğini kullanabilir.
 • Programlamaya Giriş, Yazılım ve Donanım Kavramları
 • Yapısal (Structured) ve Nesne Tabanlı (Object Orianted) Programlamanın Temelleri
 • Mantıksal Sorun Çözme Adımları ve Algoritmalar
 • Editörler
 • Kapasite Birimleri (Bit, Byte, KiloByte, MegaByte, GigaByte, TeraByte, …)
 • Ana Bellek (RAM) ve Yan Bellekler
 • ASCII Kodlandırma Standardı
 • C++ Programlamalarının Genel Yapısı
 • Kütüphane Kavramı
 • Kod Yazım Kuralları ve Kullanılan Bazı İşleçler
 • Değişken Adlandırma Kuralları
 • Değişken Türleri, Tanımlama, Yer Tutucular, Kapasiteler ve İlk Değer Atama
 • Sabit Değer Tanımlama
 • Veri Tipi Dönüşümleri
 • Blok Kavramı
 • Klavyeden Giriş (C++ için “cin” komutu, C için scanf komutu)
 • Görüntüleme (C++ için “cout” komutu, C için printf komutu)
 • Okuma ve Görüntüleme Örnekleri (C++ ve C)
 • = İşlecinin Kullanımı ve Sağdan Sola Sonuç Aktarma Mantığı
 • Aynı Anda Birden Fazla Değişkene Değer veya İşlem Sonucu Atama
 • Matematiksel İşleçler ve Öncelik Sıraları (+, -, *, /, %)
 • Matematik Kütüphanesini Ekleme (#include ve Fonksiyonlardan Örnekler (sqrt, pow, sin vs.)
 • Ardışık İşlem İşleçleri (+=, -=, *=, /=, %=)
 • Bir Arttır (++) ve Bir Azalt (--) İşleçleri
 • Bit İşleçleri (!, &, |, >>, <<)
 • Koşul Komutu (If – Else)
 • Mantıksal İşleçler (==, !=, <, <=, >, >=)
 • Mantıksal Bağlaçlar (!, &&, ||)
 • If’siz If (Soru İşareti ile Tek Satır If) Kullanımı
 • Seçenek Komutu (Switch-Case)
 • Koşullu Döngüler (While ve Do…While Döngüleri)
 • For Döngüsü
 • İç İçe Döngüler
 • Break ve Continue Komutları
 • Break ve Continue Komutları
 • Tek Boyutlu Diziler (Vektörler)
 • İki Boyutlu Diziler (Matrisler)
 • Çok Boyutlu Diziler
 • Vektörler ve Bağlı Listeler (Link List) ile İlgili Kütüphanelerden Temel Fonksiyonların Kullanım Örnekleri
 • Pointer Kavramı, Pointer Tanımlama ve Bellek Adresi Atama
 • Dizilerin Pointer ile Gösterilmesi
 • Pointer Aritmetiği (Bellekte İleri ve Geri Hareket Etme)
 • Dinamik Bellek Kullanım Komutları (malloc, calloc, realloc, free)
 • Fonksiyon Mantığı ve Türleri
 • Hazır Fonksiyonlar
 • Fonksiyon Türleri (Void Fonksiyonlar, Geriye Adıyla Değer Gönderen Fonksiyonlar)
 • Fonksiyonların Genel Yazım Kuralları ve Parametreler
 • Fonksiyon Çağırma
 • Pointer Kullanarak Parametreler Üzerinden Veri Transferi Yapma (Call by Referance)
 • Fonksiyon Tanımlarında Adres Kullanarak Aynı Bellek Alanında Tanımlama Yapma (Call by Referance)
 • Fonksiyonlara Aşırı Yüklenme (Function Overloading)
 • Varsayılan Değerli Parametre Kullanarak Fonksiyon Yazma ve Kullanma (Default Value)
 • Şablon Fonksiyon (Template Function) Yazma ve Kullanma
 • Protipleri Kullanma
 • Struct Kavramı ve Struct Tanımlama
 • Nesne Oluşturma ve Nesne Üzerinden Yapının Ögelerine Erişim
 • Pointer ile Nesne Adreslerinin Tutulması, Pointer Üzerinden Ok ile Yapının Ögelerine Erişim
 • Önceden Tanımlı Bir Yapının Başka Bir Yapıda Kullanılması (İç İçe Geçmiş Yapı Tanımları)
 • Birbirini Gösteren Yapılara Giriş (Simple Link List için Node Tanımlama Örneği)
 • Typedef ile Yeniden Adlandırma
 • Typedef ile Yeniden Adlandırma
 • Text Dosya Komutları (C ve C++ farklılıkları ile birlikte)
 • Main Fonksiyonunun Parametreleri (argc ve *argv[ ])
 • Örnekler Üzerinden argc ve *argv[ ] Kullanımları
 • .h Dosyalarını Oluşturma
 • .h Dosyalarına Ulaşım
 • Sınıf (Class) Kavramı
 • Object Sınıfı
 • Encapsulation (Koruma, Sarmalama), Inheritance (Kalıtım, Miras) ve Polimorfizm (Çok Biçimlilik) Kavramları
 • Multiple Inheritance Kavramı
 • Private (Sadece Sınıfa Özel) Tanımlama
 • Public (Genel) Tanımlama
 • Protected (Alt Sınıflar İçin Public, Nesne Üzerinden Ulaşımlar İçin Private) Tanımlama
 • Sınıflardan Nesne Oluşturma
 • Nesneleri Pointer ile Kullanma
 • Sınıflardan Pointer ile Dinamik Nesne Oluşturma
 • Yapıcı Fonksiyon (Constructor)
 • Parametresiz (Default) Constructor
 • Parametreli Constructor Kullanım Örnekleri (Default Value, Member Initialization, …)
 • Yıkıcı Fonksiyon (Destructor)
 • Set Fonksiyonları ile Sınıfın Üye Değişkenlerine Değer Atama
 • Get Fonksiyonları ile Sınıfın Üye Değişkenlerinin Değerlerini, Çağıran Yere Gönderme
 • ToString Fonksiyonu ile Sınıfın Üye Değişkenlerinden Düzenli Bir Metin Oluşturarak Çağıran Yere Gönderme
 • Class İçinde Gövdesi Bulunan InLine Fonksiyonları Prototipe Çevirme
 • Class Dışında :: Üyelik Gösterimi ile Non-InLine Kod Yazımı, Class Kodlarını Interface ve Impelemtation Bölümleri Olarak Yazmak
 • +, -, *, / ve % İşleçlerine Aşırı Yüklenme
 • +=, -=, *=, /= ve %= İşleçlerine Aşırı Yüklenme
 • ++ ve -- İşleçlerine Aşırı Yüklenme
 • == İşlecine Aşırı Yüklenme
 • Mantıksal Operatörlere (==, !=, <, <=, >, >=, !, &&, ||) Aşırı Yüklenme
 • Arkadaş Fonksiyon Kavramı ve Örneği
 • Okuma (cin) ve Görüntüleme (cout) Komutlarına Arkadaş Fonksiyonlarla Aşırı Yüklenme
 • Bir Sınıftan Alt Sınıf Oluşturma
 • Üst ve Alt Sınıf Arasındaki İletişim (Parametreli Constructor’lar Arası Member Initialization ile Veri Transferi)
 • Protected Tanımlama
 • Nesne Oluşma ve Yokolma Anında Gerçekleşen Olaylar
 • Alt Sınıfın Üst Sınıftaki Fonksiyonları Kullanabilmesi
 • Çoklu Kalıtım (Multiple Inheritance) (Bir Sınıftan Birden Fazla Alt Sınıf Türetmek, 2+ Sınıftan Bir Alt Sınıf Türetmek)
 • Alt Sınıfın Üst Sınıftaki Bir Fonksiyonu Yeniden Tanımlaması (Override Function)
 • Üst ve Alt Sınıflardan Pointer Tanımlama ve Fonksiyonlara Ulaşım Mekanizması
 • Virtual Function Kavramı ve Kullanımı
 • Polimorfizm Örneği
 • Soyut Sınıfın Özellikleri
 • Pure Virtual Function ile Bir Sınıfı Abstract Sınıf Yapma
 • Interface Oluşturma
 • Enum Kullanımı
 • String Fonksiyonları
 • UML Diyagramları
 • Öğrenci Projeleri
Mayıs Ayı Eğitim Takvimi
Ders Günleri Ders Saatleri Baş. Tarihi
Btş.Tarihi
Ön Kayıt
Salı-Perşembe 18:30-21:30 21.05.2024
25.06.2024
Ön Kayıt
Cumartesi-Pazar 14:00-18:00 25.05.2024
21.06.2024
Ön Kayıt
Haziran Ayı Eğitim Takvimi
Ders Günleri Ders Saatleri Baş. Tarihi
Btş.Tarihi
Ön Kayıt
Cumartesi-Pazar 09:30-13:30 15.06.2024
12.07.2024
Ön Kayıt
Cumartesi-Pazar 14:00-18:00 08.06.2024
05.07.2024
Ön Kayıt
Salı-Perşembe 18:30-21:30 22.06.2024
27.07.2024
Ön Kayıt
Cumartesi-Pazar 18:30-21:30 22.06.2024
27.07.2024
Ön Kayıt
Temmuz Ayı Eğitim Takvimi
Ders Günleri Ders Saatleri Baş. Tarihi
Btş.Tarihi
Ön Kayıt
Cumartesi-Pazar 14:00-18:00 20.07.2024
16.08.2024
Ön Kayıt
Mehmet Düzgün / Öğrenci
07.12.2021
C ve C++ eğitimi aldım. Hocanın anlatımı süperdi. Derslerime çok büyük katkı sağladı. Teşekkürler Vektörel Bilişim.
Yaklaşan Eğitimler

C/C++ Programlama Kursu
21
Mayıs
2024
Salı - Perşembe
18:30 - 21:30
C/C++ Programlama Kursu
25
Mayıs
2024
Cumartesi - Pazar
14:00 - 18:00
Öğrenci Yorumları

vitrin Yorum AdSoyad
Mehmet Düzgün
Öğrenci
07.12.2021
C ve C++ eğitimi aldım. Hocanın anlatımı süperdi. Derslerime çok büyük katkı sağladı. Teşekkürler Vektörel Bilişim.
Öğrenci Çalışmaları