İletişim
0312
232 60 65
09.10.2020

Microsoft
Visual Studio C# Kursu
Visual Studio C# Eğitimi
C# Kursu Ankara Tanıtımı
Bir bilgisayarın gerekli fonksiyon ve görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan basamakları mantıksal bir sıra ile düzenleyen ve çok detaylı bir komutlar bütünü olan “program” veya “yazılım” ları yazan ve test eden kişilerdir Programcılar. Bu yazılımlar masaüstü yazılımları olabileceği gibi web üzerinde çalışan yazılımlar da olabilir.
C# Eğitimi  Katılım Şartları
Bu Eğitime katılacak kişilerin Temel Bilgi Teknolojileri bilgilerinin olması beklenmektedir.
C# Eğitimi'ne  Kimler Katılmalı?
Bilgisayar Programcıları
Bilgisayar Mühendisleri
C# Eğitim Süresi
60 Saat + Etüt / Eğitmen Eşliğinde / Her Öğrenciye Bir Bilgisayar
C# Eğitimi Tamamlandığında Kazanılacak Nitelikler
Bu eğitimi tamamladığınızda programlama becerisi kazanmış olursunuz. Web programlama dili olarak projeler yazabilir ve yönetebilirsiniz.
C# Eğitimi Sertifikasyon
 Ders Devam Oranı  Sınav Başarı Oranı  Alacağınız Belge
 %70  MEB'in Belirlediği Oran  MEB Programcılık Sertifikası
 %85  %70  Başarı Belgesi
 %90  %85  Üstün Başarı Belgesi
 %70 -  Katılım Belgesi
C# Eğitimi'nin İş Sektöründeki Yeri
Bu eğitimi tamamladığınızda programcı pozisyonunda reklam ajanslarında ve web tasarım şiretlerinde pozisyon bulabilirsiniz.
C# Eğitimi Müfredat
  Using C# Language (C# Dilinin Kullanımı)
01. Syntax, kodlama standartları(coding standarts)
02. Visual Studio kullanımı(using VS 2008)
03. .NET Teknolojisi ve özellikleri (.NET Fundamentals)
04. .NET Derleme Süreçleri (C# Compiling)
05. CTS (Common Type Specification)
06. CLS (Common Language System)
07. IL (Intermediate Language)
08. CIL (Common Intermediate Language)
09. MSIL (Microsoft Intermediate Language)
10. Jitter, stdlib, csc.exe gibi temel kavramlar
  C# dilinin Temelleri
01. Döngüler
02. Koşul ifadeleri
03. Metodlar
03. Class, Struct
04. Enum, Ref, Out, Params, Nullable types value
05. Reference types
  Hata Yönetimi
01. Exception Management-try
02. Catch
03. Finally kullanımı
  Nesneye Yönelik Programlamaya Giriş
  (Introduction to Object Oriented Programming)
01. Class Library oluşturmak
02. Advance C# Programming (İleri Düzey C# Programlama)
03. Tek ve çok boyutlu diziler
04. Interfaces, Collections(Kolleksiyonlar), Boxing ve Unboxing kavramları
05. Iterator gibi bazı tasarım desenlerinin(design patterns) anlatımı ve kodlanması
06. Generic programming
07. Delegates, Events ve Delegate ile asenkron programlama
08. Threads
09. Serialization
10. Reflection ve bazı tasarım desenlerinin(design patterns) örneklenmesi ve kodlanması
11. Attribute Programming
12. File Process (Dosya İşlemleri, IO Namespace, Streams, DirectoryInfo, FileInfo, Directory, File vb. sınıfları)
13. Proje

Bilgi İstiyorum

Sms ve e-posta ile bilgilendirilmek istiyorum
kod

Formda yer alan 'Katılımcı Bilgileri' sekmelerini doldurmanız halinde Ön Kayıt talebiniz sistemimize ulaşacaktır. Bilgileriniz Ön Kayıt Listesine başvuru sırasına göre otomatik işlenecektir. Birden fazla eğitim konusunda, güncel olan birden fazla tarihte ön kayıt yaptırabilirsiniz. Ön Kayıt işlemleri sırasında, herhangi bir aksaklıkla karşılaşmanız halinde lütfen Eğitim Sorumlularımız ile iritibat kurunuz.

0312
232 60 65
top